Com seran les noves tarifes de gas?

Després de l’arribada a les nostres vides del canvi de peatges elèctrics, que van portar les noves tarifes de llum l’1 de juny de 2021, ara arriba el canvi en els peatges d’accés de gas.

Aquest canvi de peatges entra en vigor l’1 d’octubre de 2021. Tal com va passar amb la llum, afecta directament als costos regulats, aquesta vegada als del preu del gas de totes les companyies i per extensió, a les tarifes de gas. Tal com hem fet amb la llum, si tens servei de gas amb Holaluz, treballarem per tal que aquests canvis t’afectin el menys possible. I com sempre, t’expliquem d’on surt aquest canvi i quines seran les modificacions més importants dins la factura del gas.

Què són els peatges d’accés de gas i per què canvien?

Els peatges d’accés de gas, també anomenats tarifes d’accés, formen part, amb els càrrecs, dels costos regulats. Aquests costos són els mateixos per a totes les companyies, per això quan canvien, totes, sense excepció, hem d’aplicar aquestes modificacions.

En aquest cas, tal com va passar amb el canvi en la metodologia de càlcul dels peatges i càrrecs d’electricitat, tot ve de l’adaptació a les exigències de la Comissió Europea.

El peatge d’accés de gas inclou els costos de transport, distribució, emmagatzematge i regasificació de gas natural i s’aplica tant en el terme fix com en el terme variable de la factura. A partir de l’1 d’octubre, els càrrecs del sistema, que també formaven part d’aquesta llista de costos, deixen de formar part dels peatges, de manera que en la factura passen a cobrar-se per separat càrrecs (que passa a regular el Govern) i peatges (que regularà la CNMC).

Inicialment es va publicar el canvi en el sistema de càlcul dels càrrecs així com en el dels peatges i actualment ja s’han publicat els preus actualitzats de tots dos.

Recorda que sempre trobaràs les nostres tarifes de gas actualitzades aquí: Veure tarifes de gas.

Quins són els canvis principals en la factura del gas?

A continuació repassem els canvis principals que veurem en la factura i que es recullen, amb d’altres, a la Circular 6/2020 de 22 de juliol de la CNMC.

  • Desapareixen els trams tarifaris per pressió, es determinen només per consum. La quantia del peatge d’accés de gas varia en funció de la tarifa d’accés que et correspongui. Al contrari del que passa amb l’electricitat, on la tarifa d’accés la determina la teva potència contractada i no canvia si no demanes cap modificació, en el cas del gas la tarifa d’accés es revisa anualment i de manera automàtica, de tal manera que la distribuïdora pot canviar-te d’una tarifa a una altra, fins ara en funció del consum i la pressió del darrer any i a partir del canvi de normativa, només del consum.
  • Es defineix un nou any de gas. De l’1 d’octubre al 30 de setembre de l’any següent.
  • Es creen nous grups tarifaris per a peatges de xarxa local. Amb l’objectiu de personalitzar els peatges adaptant-los al consum de cada usuari, s’han creat diferents grups tarifaris amb un preu associat a cadascun:

Grups tarifaris per a peatges de xarxa local

Peatge de Xarxa LocalConsum anual
RL.1Fins a 5.000 kWh
RL.2Fins a 15.000 kWh
RL.3Fins a 50.000 kWh
RL.4Fins a 300.000 kWh

La majoria d’usuaris domèstics passen als grups RL1 i RL2. Amb la normativa anterior els trams tarifaris eren més generalistes, de manera que amb aquest nou esquema es busca un ajust més alineat amb el consum de cada subministrament.

Tarifes d’accés de gas natural fins a l’1 d’octubre de 2021

Tarifa d’accésConsum anual
3.1Fins a 5.000 kWh 
3.2Fins a 50.000 kWh
3.3Fins a 100.000 kWh
3.4FMés de 100.000 kWh

Els consumidors domèstics es troben entre la tarifa d’accés 3.1 i la 3.2 però la gran majoria d’aquests últims no passa dels 15.000 kWh de consum de gas anuals, d’aquí que no tingui sentit mantenir-los dins una categoria que cobreix fins a 50.000 kWh. En el cas de nous punts de subministrament, el peatge inicial es calcularà tenint en compte el consum anual previst.

Amb aquest canvi s’espera eficientar el sistema, complint amb les indicacions de la Comissió Europea. Com sempre, informarem de manera personalitzada (i en concret per email) a tots els nostres clients i clientes, amb tots els detalls de com queden els seus preus i les seves factures.

Comentarios Nuevo comentario
Deja una respuesta