Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica + Pla de Recuperació: les claus del futur sostenible

La sostenibilitat necessita un compromís global de la ciutadania i dels governs.Tot i que ja estem notant canvis positius en diferents àmbits de la nostra societat, queda molt per fer. Per aquest motiu, concretar i impulsar els compromisos que ens conduiran a un futur 100% sostenible mitjançant lleis i altres mesures governamentals, és fonamental.

Amb l’aprovació recent de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica per part del Congrés dels Diputats, l’avenç cap a un model energètic més sostenible pren embranzida. Els seus objectius principals: l’eliminació dels combustibles fòssils i de les emissions d’efecte hivernacle i la consecució d’un sistema elèctric 100% renovable, tot plegat previst per 2050. D’una altra banda, el Pla de Recuperació de la Unió Europea és un paquet d’ajudes (el més gran d’aquest tipus mai finançat) destinat a reparar els danys econòmics i socials derivats de la pandèmia de la Covid-19.

Principals mesures de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica

Aquesta llei està destinada principalment a ajudar a que Espanya compleixi amb els compromisos internacionals en la lluita contra el canvi climàtic, aquells que han de conduir-nos a la neutralitat climàtica (aconseguir que s’emetin només aquells gasos d’efecte hivernacle que els boscos i altres elements capaços de fer-ho puguin absorbir) abans de 2050.

I abans d’aquesta data, al 2030, hi ha previst un primer “checkpoint”, un moment en el que ja serà necessari haver completat certs compromisos, recollits als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). La llei determina un recull de mesures concretes per tal de complir aquests objectius:

  • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 23% (com a mínim) respecte a les dades de 1990.
  • Reduir un 39,5% respecte als valors actuals l’ús d’energia primària en instal·lacions tèrmiques d’edificis (combustibles fòssils i altres fonts d’energia).
  • Augmentar el percentatge d’energia renovable dins de tota l’energia que es consumeix, del 20% actual al 42%.
  • Aconseguir un sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable (vers el 40% que tenim a l’actualitat).

La normativa també preveu un sistema de revisió a l’alça dels objectius per tal de complir amb l’Acord de París. Abans del canvi de dècada, a 2023, es farà una primera revisió.

Mobilitat

En matèria de mobilitat, la llei acompanyarà la tendència de canvi ja iniciada cap al vehicle elèctric, tenint molt present que en 2019 quasi el 30% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya van ser provocades pels mitjans de transport. L’objectiu principal en aquest sentit és el d’aconseguir eliminar de circulació tots els turismes i vehicles comercials lleugers amb emissions directes de CO₂ abans de 2050. Per això, a banda d’altres mesures, s’estableix que a partir de 2040 no es podran vendre aquest tipus de vehicles nous.

Sector elèctric

Pel que fa al sector elèctric, amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de que el 100% de la generació sigui d’origen renovable, la mesura més destacada serà la creació d’una proposta de reforma per part del Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Aquesta reforma s’afegirà al tancament gradual de les centrals de carbó i a la implantació de renovables que vivim en els darrers anys.

Combustibles fòssils

La llei també preveu un conjunt de limitacions per la explotació de nous jaciments de combustibles fòssils a Espanya, com la prohibició de nous projectes d’extracció d’hidrocarburs o l’anul·lació del fracking i la mineria radiactiva (com per exemple la destinada a extreure urani).

Eficiència energètica en edificis

En matèria d’edificació i eficiència energètica, el Govern proposarà un pla de rehabilitació d’habitatges i renovació urbana. D’altre banda, les Administracions hauran d’aprovar nous incentius per l’impuls de l’autoconsum, així com fomentar l’ús de materials amb menor petjada de carboni i introduir millores en l’accessibilitat.

Parlant d’autoconsum en particular i energia solar en general, et recordem que pots sumar la teva teulada a la Revolució amb o sense inversió inicial. Descobreix com fer-ho

Biodiversitat i adaptació al canvi climàtic

Malgrat que hi ha efectes irreversibles, la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica inclou mesures d’adaptació aquests efectes, així com altres destinades a protegir al màxim la biodiversitat. Per això, entre altres coses, el Govern haurà d’aprovar cada cinc anys un pla específic per tal d’identificar i prevenir efectes i riscs associats al canvi climàtic o una estratègia específica de conservació i restauració d’ecosistemes i espècies especialment sensibles a aquests efectes.

El Pla de Recuperació de la Unió Europea

La Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica i el Pla de Recuperació van de la mà, donat que la primera funcionarà també com a instrument per canalitzar els fons europeus de recuperació previstos en aquest pla.

Es tracta d’un paquet de mesures d’ajudes de 1,8 billions d’euros destinats a reconstruir Europa després de les ferides econòmiques i socials que ha deixat el Coronavirus sota tres aspectes clau: ecologia, digitalització i resiliència.

Més del 50% anirà destinat a investigació i innovació (Horitzó Europa), a les transicions climàtica i digital (amb el Fons de Transició Justa i el programa Europa Digital) o a la preparació, recuperació i resiliència mitjançant el Fons de Recuperació i Resiliència (rescEU) i un nou programa de salut, EU4Health.

Europa destinarà 70.000 milions d’euros a Espanya en els propers dos anys, una oportunitat d’or per a ocupar un lloc de referència en matèria de Transició Energètica i sostenibilitat i el vehicle per posar en marxa les mesures de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Aconseguir-ho no tan sols ens farà guanyar en qualitat de vida gràcies a tenir cura del medi ambient, també afectarà positivament a la creació de llocs de feina, a la recuperació de l’economía i a molts altres aspectes relacionats.

Des d’Holaluz i de la mà de totes les persones que ens ens fan confiança amb la seva energia, seguirem treballant per tal d’avançar cap als objectius de 2030, els del 2050 i tots aquells que hagin d’arribar. Ens acompanyes?

Súmate a la Revolución de los Tejados

Te invitamos a disfrutar con nosotros de luz 100% verde y responsable, procedente de productores renovables y de los tejados de otros clientes. Súmate a la Revolución, juntos cambiaremos el modelo energético actual por uno más justo y sostenible.

La tarifa plana que se adapta a ti
Green Plug Colored Icon Tarifa fija de luz
Revisión de consumo cada 12 meses y mantenimiento gratis
Calcula tu cuota
Aprovecha las subvenciones y ayudas
House Panel Colored Icon Quiero placas solares
Nos encargamos de todo para garantizarte una instalación premium y rápida con mantenimiento.
Calcula tu ahorro
Súmate a holaluz cloud
Green Plug Colored Icon Ya tengo placas
Te pagamos el 100% de tus excedentes con una cuota de ahorro fija al mes
Quiero saber más